Á.SZ.F.

 

A HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Felek
Szolgáltatást nyújtó
Cégnév: HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 59. 2. emelet 2.
Cégjegyzékszám: 01 09 872444
Adószám: 13181897-2-42
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)
Szolgáltatást igénybe vevő
A Szolgáltató által üzemeltetett www.budapestrooftopcinema.hu weboldalon, a
https://oneticket.hu/ weboldalon, továbbá a Mammut 2 helyszínen (helyszíni jegyértékesítő
hely; 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6, 4. emelet, a továbbiakban: „Mammut”; „Helyszín”)
nyújtott szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: „Néző”).

Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Szolgáltató és a
Néző között jegy megvételére vonatkozó általános feltételeket és a Felek közötti
jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
2. A Néző magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon
való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Néző kötelezettséget vállal arra, hogy a
jelen ÁSZF változásait a Szolgáltató mindenkori weboldalán rendszeresen nyomon
követi.
3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, ha a módosítás
hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényeges elemeit a weboldalán
közzéteszi.

4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a
www.budapestrooftopcinema.hu/aszf/ aloldalon.
5. Jelen ÁSZF 2019. július 12. napjától hatályos.

A Jegyvásárlás menete, fizetés
1. A Néző a Szolgáltatótól kétféle módon vásárolhat jegyet a műsorszámokra,
személyesen, illetve elektronikus felületen keresztül. A Néző a Helyszínen kizárólag
készpénzzel fizethet, egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (pl. bankkártya,
hitelkártya, SZÉP kártya) nem.
2. A Néző személyesen a Helyszínen kapunyitástól (17:00 órától) kezdődően az egyes
vetítésekre – az elérhető helyek függvényében – vehet jegyet.
3. A Néző elővételes jegy esetében 17:00 órától kezdődően bármikor megérkezhet.
Elővételes jegy birtokában a Néző számára szabad hely biztosított.
4. A Néző tudomásul veszi, hogy a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
5. Online elektronikus jegy vásárlás esetén a https://oneticket.hu/mozi weboldalon a
https://oneticket.hu/ által meghatározott feltételekkel lehet jegyet vásárolni
(regisztráció, érvényes belépés).
6. Az online vásárlás menete: a http://www.budapestrooftopcinema.hu/ oldalon a bal
oldali oszlopban kell a Nézőnek a JEGYEK menüpontra rákattintani, mely átirányít a
https://oneticket.hu/mozi weboldalra. A Nézők https://oneticket.hu/mozi weboldalon,
jegyet érvényes belépővel tudnak vásárolni, melynek előfeltétele egy rövidebb
Regisztráció, ezek után érvényes felhasználó névvel és jelszóval tudnak belépni a
https://oneticket.hu/mozi oldalra. Belépés után a https://oneticket.hu/mozi weboldalon
látható az összes előadás. A felsorolt előadások megemlítik a műsorszám nevét,
helyszínét és időpontot. A megtekinteni kívánt műsorszámot a műsorszám melletti
Vásárlás menüpontra választható ki. A műsorszám adatai alatt az elérhető jegyek
listájában kell a Vársárlás gombra rákattintani.
7. A Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l)
pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya szerinti
filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra
irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt
pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen
való részvételre vonatkozik. A Szolgáltató a létrejött szerződés esetén a Néző által
kiválasztott és a Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az

esetben téríti vissza, amennyiben az előadás az érdekkörében felmerülő okból marad
el.
8. A Néző semmilyen időjárási körülményre hivatkozással nem jogosult a vételár
visszatérítésére.
9. A Nézőnek műsorváltozás esetén van lehetősége a jegy visszaváltására, melynek
keretében az info@oneticket.hu címre kell írnia egy levelet a rendelési azonosítóval.
10. Online jegy vásárlása esetén a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest,
Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-
43) által üzemeltetett rendszerben visszaigazoló levelet kell kapnia a Nézőnek, amin
szerepel egy ORDER-123456 formátumú kód. Ezzel lehet bejutni a kapunál. Ha ilyet
a Néző nem kap, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a OneTicket Kft.-vel (székhely:
1143 Budapest, Francia út 41. 4/7; cégjegyzékszám: 01-09-209443; adószám:
25340585-2-42) az info@oneticket.hu címen.

Szolgáltatás nyújtása
1. A műsorszám a megfelelő fényviszonyok esetén kezdődik (sötétedéskor). Ez
alkalomról alkalomra változik, de nagyjából 20:30 és 21:15 között.
2. A Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot
arra, hogy a szolgáltatásnyújtás területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.
Így különösen tilos a szolgáltatásnyújtás területére kábítószert, pirotechnikai eszközt,
üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó
tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést,
pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb
fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X.28.) Korm.
rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
3. 18 éven aluli Néző olyan műsorszám esetén, mely tartalmaz 18+-os megjelölést,
csak szülői engedéllyel jogosult a Szolgáltatást igénybe venni.
4. Kutyát, illetve egyéb kiskedvencek beengedése nem megengedett a műsorszámokra.
5. Jegy elhagyása esetén a Néző az info@budapesgtrooftopcinema.hu címre írhat e-
mailt.
6. Aktuálisan nyilvánosságra hozott vetítéseket a Budapest Rooftop Cinema Facebook
oldalán és a http://www.budapestrooftopcinema.hu/ oldalon találhatóak.
7. Műsorszám elhagyása esetén a Néző karszalaggal jogosult visszajönni, melynek
átruházása más személyre nem megengedett.

8. A Néző nem jogosult ételt és italt bevinni a Helyszínre.
9. A Néző az italpultnál vásárolhat ételt és italt, melynek árai a pultnál található árlistán
tekinthetőek meg.
10. A Néző a vetítések alatt csak az arra kijelölt részen dohányozhat.
11. A Néző takarót igényelhet 500 Ft letéti díj ellenében az italpultnál.
12. A Néző a személyes adatainak kezeléséről a szolgáltató általi kezeléséről,
kezelésének feltételeiről www.budapestrooftopcinema.hu/adatkezeles oldalon
tájékozódhat.
13. A Néző tudomásul veszi, hogy a Helyszínen hang- és képfelvételt készíthetnek a
Szolgáltató, valamint a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló engedélyben
partnerek. A Néző a szolgáltatás igénybevételével a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 2:47.§ (1) bekezdés alapján hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy
kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Néző
közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek
szerinti megjelenítéseken annak készítője a Néző tekintetében térben, időben, és
felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási
jogosultságot szerez. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés
hasznosítására, felhasználására (különösen a Szolgáltatás népszerűsítésére),
többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Néző részére
ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a https://oneticket.hu/ üzemeltetője által nyújtott
szolgáltatásért.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest
Megyei Kormányhivatal jár el.
A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu A Fogyasztónak panasza
esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefonszáma: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége
esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a
fogyasztó vagy az Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal
és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és
iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A Szolgáltatást igénybe Néző panasza esetén igénybe veheti az Uniós online
vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel
az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja
be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe:
http://ec.europa.eu/odr
Az Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Vis maior
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk
vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó,
baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos
energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági,

katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre
nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szolgáltató
hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget
tenni, úgy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen
veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Jogvita esetén követendő szabály
1. A Felek az ÁSZF-ből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg
rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre jogvitáik elbírálását
jogi útra terelik.
2. Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös
megegyezés hiányában a Felek – a fogyasztói szerződésektől eltekintve – a
szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására – értékhatártól függően – a Budai
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Általános Szerződési Feltételek
MOL Limo és Budapest Rooftop Cinema bemutatja Drive In Cinema
látogatói részére

Felek
Szolgáltatást nyújtó
Cégnév: HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 59. 2. emelet 2.
Cégjegyzékszám: 01 09 872444
Adószám: 25504305-2-41
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)
Szolgáltatást igénybe vevő
A Szolgáltató által üzemeltetett www.budapestrooftopcinema.hu weboldalon, a
cooltix.hu weboldalon, nyújtott szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: „Néző”).

I. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

I/1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Szolgáltató és a
Néző között jegy megvételére vonatkozó általános feltételeket és a Felek közötti
jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

I/2. A Néző magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon
való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Néző kötelezettséget vállal arra, hogy a
jelen ÁSZF változásait a Szolgáltató mindenkori weboldalán rendszeresen nyomon
követi.

I/3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, ha a módosítás
hatályba lépése előtt 10 nappal a módosítás lényeges elemeit a weboldalán
közzéteszi.

I/4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a
www.budapestrooftopcinema.hu/aszf/ aloldalon.

I/5. Jelen ÁSZF 2020. május 20. napjától hatályos.

II. Általános szabályok

II/1. A mozi megrendezésére szolgáló területére való belépéssel és gépkocsival történő behajtásával, továbbá a mozijegy megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben és a Parkolási Szabályzatban foglaltakat.

II/2. Az ÁFSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

II/3. A magyar törvényi jogszabályok a Magyarországra kerülő filmeket korhatár besorolás alá kötelezik. A mozi ajánlja, de nem kötelezheti a programban feltüntetett korhatárjelölések szem előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.

II/4. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért és a mozi Szabályzatának betartásáért.

II/5. Belépőjegyet gépjárművenként kell megváltani. A jegyek nem helyre szólnak.

II/6. A mozi megrendezésére szolgáló területre kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel, legkorábban a film kezdése előtt egy órával lehet bemenni, amennyiben máshogy a Szolgáltató személyzete nem rendelkezik.

II/7. A parkoló helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, a személyzet által megjelölt helyre lehetséges. Előzetes helyfoglalásra nincs lehetőség. A helyek feltöltésének rendjét, a ki és parkolás menetét a Facebook oldalon és a honlapon található Parkolási Szabályzat tartalmazza.

II/7. A Vásárlók könyve, továbbá a jogorvoslati szervek elérhetőségit is tartalmazó dokumentumok a Szolgáltató munkatársainál találhatóak.

III. Szerzői jogok

III/1. A vetítés ideje alatt a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő.

III/2. Fotó készítése a mozi személyzetéről, a Szolgáltató alkalmazottairól írásbeli hozzájárulásuk nélkül szigorúan tilos.

III/3. A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a Szolgáltató és munkavállalói a mozi megrendezésére szolgáló területről eltávolítja.

III/4. A Néző a személyes adatainak kezeléséről a szolgáltató általi kezeléséről,
kezelésének feltételeiről www.budapestrooftopcinema.hu/adatkezeles oldalon
tájékozódhat.

III/5. A Néző tudomásul veszi, hogy a Helyszínen hang- és képfelvételt készíthetnek a
Szolgáltató, valamint a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló engedélyben
partnerek. A Néző a szolgáltatás igénybevételével a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 2:47.§ (1) bekezdés alapján hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy
kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Néző
közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek
szerinti megjelenítéseken annak készítője a Néző tekintetében térben, időben, és
felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási
jogosultságot szerez. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés
hasznosítására, felhasználására (különösen a Szolgáltatás népszerűsítésére),
többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Néző részére
ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

IV. Moziműsor

IV/1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem általa közzétett pontatlan, téves információk által okozott kellemetlenségekért.

IV/2 A feltüntetett kezdési időpont nem minden esetben a vetítés kezdési időpontját jelenti, mert a Szolgáltató a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít illetve külön programot is tarthat.

IV/3. A Szolgáltató a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

IV/4. A műsorváltozásról a Szolgáltató legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki tájékoztatást.

V. Jegyvásárlás

IV/1. A vetítésre történő jegyvásárlás ONLINE lehetséges, a Cooltix rendszerén keresztül, az előadásokra a jegyértékesítés a vetítési napján 15.00-kor zárul. Helyszínen nincs lehetőség jegy vásárlására.

IV/2. Az online vásárlás menete: a http://www.budapestrooftopcinema.hu/ oldalon a bal
oldali oszlopban kell a Nézőnek a JEGYEK menüpontra rákattintani, mely átirányít a
https://cooltix.hu/mozi weboldalra. A Nézők https://cooltix.hu/mozi weboldalon tudnak vásárolni regisztrációval és regisztráció nélkül is. Belépés után a https://cooltix.hu/mozi weboldalon látható az összes előadás. A felsorolt előadások megemlítik a műsorszám nevét, helyszínét és időpontot. A megtekinteni kívánt műsorszámot a műsorszám melletti Vásárlás menüpontra klikkelve választható ki. A műsorszám adatai alatt az elérhető jegyek listájában kell a Vásárlás gombra rákattintani.

IV/3. A vetítésre jegyek a férőhelyek számától függően, korlátozott számban kaphatóak. A mozi megrendezésére szolgáló területen fellelhető férőhelyek számának telítettsége esetén a Szolgáltató további jegyek eladását jogosult megtagadni.

IV/4. A Szolgáltató a hivatalos Facebook oldalán és a honlapján teszi közzé az egyes előadásokkal kapcsolatos fontosabb információkat, így az előadás esetleges elmaradását, műsorváltozást. Látogató vállalja, hogy a Szolgáltató facebook oldalát folyamatosan figyelemmel kíséri.

IV/5 A Szolgáltató a műsorváltozás, egyéb okok (pl. időjárási viszonyok) esetén a már megvásárolt jegyek felhasználási időpontját későbbi (akár aznap, akár egyéb időpontra) átteheti.

IV/6. A Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l)
pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya szerinti
filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra
irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt
pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen
való részvételre vonatkozik. A Szolgáltató a létrejött szerződés esetén a Néző által
kiválasztott és a Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az
esetben téríti vissza, amennyiben az előadás az érdekkörében felmerülő okból marad
el.

IV/7. Jegy elhagyása esetén a Néző az info@budapesgtrooftopcinema.hu címre írhat e-
mailt.

IV/8. A Néző által vezetett autónak rendelkeznie kell kötelező biztosítással, valamint az adott vetítés időpontján minimum még 2 hónapig érvényes műszaki vizsgával.

V. Elmaradt, félbeszakadt előadás

V/1. Amennyiben a vetítés félbe szakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, bombariadó, különböző természeti csapások, vis maior, stb.) a Szolgáltató igyekszik tájékoztatni látogatóit a lehetőségeikről.

V/2. Ha a Szolgáltató más tájékoztatást nem ad, az elmaradt előadásra vonatkozó jegy árának ellenértékét beválthatja egy másik előadásra.

V/3. Amennyiben a vetítés késéssel kezdődik, vagy elmarad vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek a látogatók egyéb költségeik megtérítését Szolgáltatótól nem követelhetik.

VI. Szolgáltatás nyújtása

VI/1. A műsorszám a megfelelő fényviszonyok esetén kezdődik (sötétedéskor). Ez
alkalomról alkalomra változik, de nagyjából 20:30 és 21:15 között.

VI/2. Kutyát, illetve egyéb kiskedvencek beengedése nem megengedett a vetítésekre.

VI/3. A Néző az előadás alatt a kocsit csak mosdóhasználat céljából hagyhatja el.

VI/4. A Néző a jegy vásárlásával elfogadja Szolgáltató Szabályzatát, amely tartalmazza a mozi területére való behajtás, kihajtás és parkolási szabályokat is.

VI/5. A szolgáltató a vetítés hangját FM sávon nyújtja, kihelyezett hangszórók a területen nem megtalálhatók, így a hang vételére alkalmas készülékkel a Nézőnek kell rendelkeznie, annak működése, esetleges meghibásodása a Néző felelőssége.

VI/6. A Néző jegytípustól függően az online előre megvásárolt ételt és italt a beengedésnél a jegy érvényesítésekor kapja meg, előre lezárt csomagolásban, érintésmentesen.

VI/7. A Szolgáltató a helyszínen biztosít mosdód a Nézőknek, amelyek tisztántartását, fertőtlenítését a Szolgáltató vállalja.

VII. A mozi megrendezésére szolgáló terület

VII/1. A mozi megrendezésére szolgáló terület a vetítés ideje alatt lezárásra kerül.

VII/2. A Szolgáltató, vagy a terület tulajdonosának tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen a mozi rendőrségi feljelentést tesz.

VII/3. A vetítés közben a gépjárművek beindítása indokolt esetben engedélyezett, azonban a mozilátogató ezen tevékenységgel a vetítésen résztvevő egyéb személyeket indokolatlanul nem zavarhatja.

VIII. Vendégek védelme

VIII/1. A Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot
arra, hogy a szolgáltatásnyújtás területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.
Így különösen tilos a szolgáltatásnyújtás területére kábítószert, pirotechnikai eszközt,
üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó
tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést,
pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb
fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X.28.) Korm.
rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

VIII/2. A mozi megrendezésére szolgáló egész területén tilos a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) és a nyílt láng használata. A mozi megrendezésére szolgáló területre tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.

VIII/3. A Szolgáltató a látogatók szórakozását zavaró, vagy egyébként erőszakos/veszélyes magatartást tanúsító személyeket a mozi megrendezésére szolgáló területről kiutasíthatja.

XI. A mozi felelősségének kizárása

XI/1. A mozi megrendezésére szolgáló területre bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott értékekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

XI/2. A Szolgáltató a mozi megrendezésére szolgáló területen lévő gépjárművekben keletkezett károkért, valamint a gépjárművekkel okozott károkért felelősséget nem vállal.

XI/3. A mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

XI/4. A mozi megrendezésére szolgáló területen kívül eső területekért és azok tisztaságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

XI/5. A jelen ÁSZFben szabályozott kérdések a mozi megrendezésére szolgáló terület házirendjével együttesen értelmezendőek, az abban foglalt rendelkezések jelen esetben is irányadónak tekintendőek.

1./ A Néző a mozijegy megvásárlásával magára nézve kötelező érvényűnek veszi és
elfogadja, betartja a Parkolási Szabályzatot. Amennyiben a Néző a szabályzatot megsérti a
személyzet távozásra szólíthatja fel.
2./ A mozi területére a Nézőnek csak személygépjárművel lehetséges behajtania.
3./ A Néző által vezetett autónak rendelkeznie kell kötelező biztosítással..
4./ Az autókkal csak a Szolgáltató által meghatározott helyre lehetséges leparkolni.
5./ Az autók parkoltatása érkezési sorrendben történik a mellékelt ábra alapján. /A melléklet/
A parkolást bóják, útjelzések segítik a vezetőt.
6./ Az autókkal leparkolni az előre megváltott jegyek érvényesítése után lehetséges.
7./ Kapunyitás adott vetítés előtt egy órával történik.
8./ Az autók parkoltatásában a Szolgáltató személyzete segítséget nyújt. A személyzet
megkülönböztető jelzést visel, fényjelekkel kommunikál a vezetőkkel.
9./ A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a megjelölt parkolóhelyet foglalják el,
ezzel betartva az egymástól való biztonságos távolságot.
10./ A mozi területén a KRESZ szabályai érvényesek. Az útjelzéseket, bójákat figyelembe
kell venni, a személyzet utasításait a normál üzemmenet fenntartása érdekében be kell
tartani.
10./ A vetítés alatt a gépkocsikat csak mosdóhasználat miatt hagyhatja el a Néző. Az arcot
eltakaró maszk, vagy kendő használata ebben az esetben kötelező. A mosdók előtti
sorbanálláskor a fertőzésveszélyre való tekintettel kötelező betartani a 1,5 méteres
távolságot.
11./ A vetítés végén az autók kihajtása meghatározott sorrendben történik a mellékelt ábra
alapján. /B melléklet/ A hangszennyezés miatt az autók beindításánál figyeljenek a kihajtási
sorrendre.
12./ A Parkolási Szabályzat és be- és kihajtási ábrával kifüggesztve megtalálható a
bejáratnál.